Istorija Vrnjačke Banje

Još u prastara vremena, kada su ovaj kraj naseljavali keltski Skordisci, zatim nakon rimskog osvajanja Balkana u poslednjim vekovima stare ere, postoje dokazi da su se koristili mineralni izvori za piće. O tome svedoče pronađeni rimski izvor prilikom kaptaže vrnjačke tople mineralne vode 1924. godine i mnoštvo novčića sa likovima rimskih imperatora. I Sloveni su koristili bogatsvo koje je priroda podarila ovom kraju. A onda u doba turskog osvajanja, kao da se ta voda nije koristila, jer nema pouzdanih podataka.

Život se opet probudio u 19. veku, kada je kraj oslobođen od Turaka… Knjaz Miloš je najmio saksonskog geologa, barona Herdera, da ispita mineralne izvore u Srbiji, pa je tako ispitana i vrnjačka topla mineralna voda. Istorija moderne banje u Vrnjcima vezuje se za 1868. godinu, kada je kruševački okružni načelnik Pavle Mutavdžić sa nekolicinom dobrotvora i viđenijih ljudi iz Kruševca, Karavnovca (Kraljeva) i Trstenika formirao Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo-vruće vode u Vrnjcima. Posle nekoliko godina, počinje da se razvija banjski život u njoj i pravi lečilište.

Uspon Banja doživljava u godinama pred balkanske ratove, kada je dobila veliki broj modernih pansiona, izgrađeno je novo kupatilo, radio je jedan bioskop… Posle Drugog svetskog rata malo je zapostavljen razvoj, koji se opet intezivira pedesetih i šezdesetih godina s povećanjem broja posetilaca i gradnjom novih objekata. Najveću posetu Banja je imala osamdesetih godina – blizu 200.000 posetilaca koji su ostvarili dva miliona noćenja. Potvrđena lekovitost izvorišta danas je postavlja na mapi najposećenijih destinacija u Srbiji.

Vrnjacka Banja istorijat Vrnjacka Banja istorijat Vrnjacka Banja istorijat Vrnjacka Banja istorijat