Vrnjačka Banja - Izvori

Od svih sedam izvorišta: Topli mineralni izvor, Snežnik, Slatina, Beli Izvor, Borjak i Vrnjačko Vrelo, većina je smeštena u samoj Vrnjačkoj Banji. Dok šetate I posmatrate krajolik Banje, smenjuju se izvorišta I kraj svakog se zastane, kako bi se pila mineralna voda sa njih. Raspored izvorišta olakšava korišćenje blagotvornog dejstva voda u lečenju. Topli mineralni izvor se nalazi u samom centru Vrnjačke Banje. Voda sa ovog izvora je bezbojna, prozračna, bogata natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog ph, slabo kisela homeoterma (T=36,6°C) . Zbog svojih karakteristika, nema problema sa njenim konzumiranjem i svi je rado piju. Najčešće se koristi za balneološku terapiju.

 Snežnik

je smešten u zoni Vrnjačke reke, takođe u centru banje. Njegova voda je slabo žuta, prozračna. U njoj je najviše natrijuma, kalcijuma, magnezijum hidrokarbonatna. Slabo je mineralizovana, slabo kiselog ph, slabo kisela, hladna (T=16,8°C). I ona se najčešće koristi za balneološku terapiju.

 Izvorište Slatina

U zoni Lipovačke reke. Mineralna voda u njoj je žuta i slabo mutna. Najviše sadrži natrijum hidrokarbonata. Blago je mineralizovana, slabo kiselog ph, ugljenokisela, srednje koncentracije, hladna (T=14,0°C) . Pogodna je za balneološku terapiju.

U centru Banje je i izvorište Jezero, koje se nalazi na pola puta između Slatine i Snežnika, u banjskom parku, kojim svakodnevno šeta svaki posetilac. Njena voda je slabo žuta i prozračna. Bogata je natrijum hidrokarbonatom. Vrlo je pitka, jer je slabo mineralizovana,  slabo kiselog ph I slabo kisela hipoterma (T=25,5°C) . Pogodna je za balneološku terapiju. Od ove četiri dve se flaširaju kao stone mineralne vode :Voda Vrnjci sa izvora Topla voda i Vrnjačko Vrelo.

Beli izvor

Nalazi se u blizini ušća Lipovačkog potoka u Lipovačku reku. Voda sa ovog izvorišta je slabo žuta, prozračna. Bogata je natrijumom, kalcijumom hidrokarbonatom, slabo mineralizovana, slabog kiselog ph, slabo kisela, hipoterma (T=29,5°C).

Izvorište Borjak

Nalazi se 700 metara od Snežnika, uzvodno uz korito Vrnjačke reke. Njegova mineralna voda je slabo žuta i slabo mutna. . Najviše sadrži  natrijum, kalijum, hidrokarbonatna je. Slabo je  mineralizovana i slabo kiselog ph, slabo kisela, hladna (T=16,0°C).

Izvorište Vrnjačko vrelo

Nalazi se na pola puta magistralnog puta Kraljevo- Kruševac.
Vode sa izvorišta u Vrnjačkoj Banji koriste se za mnoge bolesti. Najčešću primenu imaju kod oboljenja gastrointestinalnog trakta: akutno i hronično zapaljenje jednjaka, refluksana bolest jednjaka, akutno i hronično zapaljenje želuca i dvanaestopalačnog creva, ukusna bolest želuca i dvanaestopalačnog creva bez komplikacija, stanja posle resekcije želuca i dvanaestopalačnog creva,  poremećaji varenja (dispepsije) i zapaljenske i funkcionalne bolesti tankog i debelog creva (enteritisi, enterokolitisi, kolitisi, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, iritabilni kolon, postradijacioni kolitis). Oboljenja hepatobilijarnog trakta i gušterače: rekonvalescencija posle akutnog infektivnog i toksičnog zapaljenja jetre, hronična zapaljenja jetre, početni stadijumi hipertrofične ciroze jetre, hronično nekalkulozno zapaljenje žučne kese i žučnih puteva, stanja posle hirurškog odstranjenja kalkulusa  i hronično zapaljenje gušterače bez sklonosti ka čestim pogoršanjima. Bolesti metabolizma: lakši i srednje teški oblici šećerne  bolesti i  gojaznost. Bolesti bubrega i mokraćnih puteva: hronična zapaljenja mokraćnih puteva, mikrolitijaza, litijaza kod  postoji mogućnost spontane eliminacije kalkulusa, stanja posle hirurškog odstranjenja kalkulusa i operacije mokraćnih puteva, toksična oštećenja bubrega i hronično zapaljenje prostate. Kardiovaskularne bolesti: povišen krvni pritisak u labilnom obliku ili lakši oblici u stabilizovanom stanju i hronična oboljenja perifernog krvotoka. Bolesti hematopoeznog sistema: sideropenijske anemije i anemije usled hipohlorhidrije. Reumatološka oboljenja: vanzglobni reumatizam, degenerativni reumatizam i hronični zapaljenski reumatizam u fazi remisije. Posttraumatska i postoperativna stanja ginekološka oboljenja: hronična zapaljenja unutrašnjih genitalnih organa u fazi remisije, funkcionalni poremećaji i stanja posle hirurških intervencija.

Vode se koriste i u lečenju dece. Kod hroničnog zapaljenje želuca sa hiper ili hipoaciditetom, ulkusne bolesti, enterokolitisi, recidivirajućih i hroničnih stanja posle preležanog virusnog hepatita, hroničnih oboljenja jetre bez znakova dekompenzacije, šećerne bolesti, mikrolitijaza,  kristalurija, stanja posle odstranjenja kalkulusa, sklonosti ka stvaranju recidiva kalkuloze i recidivirajuće urinarne infekcije.