Klima Vrnjčke Banje

Klima Vrnjčke Banje je umereno- kontinentalna , sa prosečnom vlažnošću vazduha od 77,7% , prosečne oblačnosti od 55% sa čak 170 dana u godini bez vetrova, prija svakom organizmu.

Da je Vrnjačka Banja klimatski raj u Srbiji pokazuju i podaci da je  najviša temperatura vazduha u Vrnjačkoj Banji zabeležena 1939. godine (22. jula) kada je bilo 40,5 °C, a najniža temperatura zabeležena je 1929. godine (11. februara) i iznosila je –28,5°C.